MainPage1
m1

International Production & Trade ⎪ Est.1976

m4

Kahraman Tarim Urunleri Ticaret ve Sanayi A.S. 2017

 

KAHRAMAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

FİRMA POLİTİKASI

 

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin güvenirliğini sürekli kontrol altında tutarak lezzet ve kalite dengesini güvenli gıda ile bağdaştırmak üzere, kurmuş olduğumuz Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizi tüm kuralları ile uygular ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek üzere çalışırız.

İşletmemizin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde; ürünlerin işlemeye alınmasından itibaren müşteri ve son tüketiciye sunuluncaya kadar oluşabilecek tüm potansiyel tehlikeleri saptayarak, belirlediğimiz kritik kontrol noktalarını zaman, sıcaklık ve görsel muayene ölçümleri yaparak, eğitilmiş personel tarafından sürekli kontrol altında tutarız.

Üretimin alanı içerisinde üretimin gerçekleştiği proses ve çevresinde parçalı (kırma) bıçak gibi kontrol dışı metal bulunmaması hususunda kontrolünün sağlanması; tüm tahta ve ahşap materyallerinin üretimde kullanılmaması; tahta, cam ve sert plastik kullanımı söz konusu ise kontrollerinin sağlanması ve ilgili prosedür aksiyonlarının uygulanmasını taahhüt ederiz.

Kuruluşumuz bünyesinde gıda güvenliği ile ilgili tüm çalışanlarımızın bilgi ve becerilerinin artırılması amacı ile eğitimler planlar ve uygularız.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmaktayız.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek; varlığımızın nedeni olan müşterilerimizin sağlıklı gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve daha fazlasını verebilmek amacı ile yenilikleri işletmemizde uygularız.

Çalışan personel, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarına riayet ederek Ürün Güvenliği Politikamızın uygulanmasında bizzat görev alır ve son ürünlerimizin politikamızla uyumlu olması amacı ile yönetim ile birlikte çalışır.

KAHRAMAN TARIM ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. olarak;

Tesisimizin tümünde HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi), Gıda güvenliği ve İşletme Hijyeni ve Sanitasyon kurallarına uyarak faaliyetlerimizi yürütmeyi, tüm yasal şartlara uygun üretmeyi, yapmış olduğumuz üretimin hiçbir aşamasında katkı maddesi ve Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren hammadde kullanmadığımızı ve nihai ürünlerimizin GDO içermediğini ve aslına uygun şekilde mamul edildiğini, faaliyetlerimizin her aşamasında çevreye duyarlı, etik değerlere bağlı olarak sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve bu politikayı uygulayabilmek için gerekli kaynakları ayıracağımızı

TAAHHÜT

ederiz.

 

ONAY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ABDULKADİR ÇIKMAZ